Teorija

Taoisti verjamejo, da je naše telo kot mikrokozmos v makrokozmosu, zato naj bi ljudje sledili zakonom vesolja in dosegli harmonijo in zdravje. Teorija yina in yanga ter petih elementov temelji na opazovanjih in opisih našega univerzuma ter njegovih zakonitosti in ne na konceptih, ki jih je ustvaril človek.

woman in universe